BOZP

BOZP

Firma MIREMAX nabízí také služby v oblasti bezpečnosti a hygieny práce.

 • služby bezpečnostního technika - prevence rizik
 • školení řidičů vysokozdvižných vozíků a referentských vozidel
 • vstupní školení zaměstnanců
 • zpracování dokumentace a provozních předpisů (včetně bezp. značení, tabulek, pravidel a posudků, organizační směrnice, pracovní instrukce)
 • pracovní úrazy - hlášení, šetření a vyřizování
 • zpracování provozních řádů pro případ havárie
 • Životní prostředí

  • zpracování provozní evidence zdrojů znečištění ovzduší
  • autorizované měření emisí
  • konzultace a poradenství
  • metodická organizační a konzultační činnost - podle platných právních předpisů
  • zastupování při kontrolách státního dozoru (pomoc při přípravě žádaných materiálů)
  • navržení opatření ke zlepšení špatného stavu
  • provádíme prověrky BOZP dle zákona 262/2006 Sb.